Orgány a instituce ve zdravotnictví:
Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Úřad vlády ČR.
Ministerstvo financí ČR.
Česká lékařská komora.
Česká lékárnická komora.
Česká stomatologická komora.
Národní lékařská knihovna.
Státní zdravotní ústav.
Ústav zdravotnických informací a statistiky - ČR.
Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Školení a studium:
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy.
Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
Zdravotnické informace a časopisy:
Seznam lékáren v ČR.
Seznam zdravotních výkonů.
Knihovna Akademie věd ČR.
Národní knihovna ČR.
Český registr dárců kostní dřeně.