KARDIOLOGIE
PRAHA 13

  • PRAHA 13

  • MUDr. Fulínová Liana, Hostinského 1533, 155 00 Praha 13, tel: 235 519 625

  • MUDr. Kohout Pavel, Seydlerova 11, 155 00 Praha 13, tel: 235 520 843